METIS MONTESSORI LYCEUM (MML)
Het Metis Montessori Lyceum is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost en onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Op deze school werken docenten die meer willen dan alleen hun kennis overdragen; ze willen hun enthousiasme op jou overdragen. Dat betekent niet dat je elk vak ’leuk’ moet vinden, maar wel dat je wordt aangesproken op je eigen niveau en op je eigen interesses.


Het onderwijs van het MML is gebouwd op 4 pijlers:


Excellentie

We stimuleren elke leerling  om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan door maatwerk in vakken (ondersteuning, verdieping of juist versnelling),  maar ook en vooral door extra activiteiten binnen en buiten de school waaronder de keuzeprofielen Coderclass en Technasium.


Wereldburgerschap 

Dit voert door de hele school heen. Het MML is een UNESCO-school. Wereldburgerschap is een apart vak in de onderbouw, maar het komt ook terug in andere lessen en projecten. Tijdens deze lessen leer je verder om je heen te kijken dan je eigen wereldje: het verbreedt daadwerkelijk je blikveld.


Montessori

Metis ontwikkelt haar eigen montessoriwerkwijze van de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, net als binnen- en buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies, of het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of Universiteit van Amsterdam).


Innovatief leren

Last but not least is Metis ook een digitale school. Alle leerlingen werken met hun eigen laptop. Wij denken dat je in de toekomst over meer dan goede digitale vaardigheden moet beschikken om verder te komen in de maatschappij, dus vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat we je dat ook op school aanleren.

 

Kijk voor meer informatie deze video of deze video en/of op https://hetmml.nl/

TECHNASIUMHet doel van het Technasium is om leerlingen kennis te laten toepassen in actuele en authentieke vraagstukken in de wereld van bèta, design en techniek, waardoor hun ontwikkeling tot ontwerper of onderzoeker gestimuleerd.  Een tweede doelstelling is om leerlingen voor te bereiden op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector door ze in contact te laten komen met authentieke opdrachten uit bedrijven en instellingen uit dat werkveld. Er is gekozen om de verschillende disciplines te ordenen in de zogenaamde 7 bèta-werelden. Wij hebben de ambitie dat aan het einde van leerjaar 3 er een project is uitgevoerd uit alle werelden, waardoor de leerlingen in de bovenbouw weten welke gebied(en) bij hen past en waarin zij hun keuzeonderzoeken willen uitvoeren.


 


Leerlingen die kiezen voor het Technasium krijgen een extra uitdaging en een verbreding van het onderwijsaanbod.  Dit vraagt een actieve, ondernemende instelling van een leerling. Onderzoek doet een beroep op nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld te begrijpen. Ontwerpen doet een beroep op de behoefte om te creëren en de wens om concrete problemen praktisch op te lossen. We nemen deel aan competities als de Eureka Cup en de TTA (Technasium Top Award) in de onderbouw en de meesterproefwedstrijd in de bovenbouw, dus een goede drive en motivatie heb je nodig!

 

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden vanaf leerjaar 1 op havo en vwo. In de onderbouw worden leerlingen vertrouwd gemaakt met een werkwijze, die in de bovenbouw wordt uitgebreid. Leerlingen worden in toenemende mate zelfstandig en verantwoordelijk voor hun project. Ook worden in de onderbouw tal van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden aangeleerd, die in de bovenbouw bekend worden toegepast en uitgebreid.

 

Kijk voor meer informatie deze video en/of www.technasium.nl/